Akkoord met politievakbonden over uitwerking CAO en nationale politie

Minister Opstelten heeft met de politievakbonden een akkoord gesloten over de laatste discussiepunten uit de CAO en over aanpassingen van het landelijk sociaal statuut van de politie. Het gaat hierbij onder andere om overeenstemming over het aantal vrije zondagen en de daaraan gekoppelde vrije weekenden. Ook is herbevestigd dat bij het Landelijk Functiegebouw van de politie naar de letter en geest zal worden toegepast en uitgevoerd.

Met het oog op de aanstaande personele reorganisatie in het kader van de Nationale Politie, wordt het Landelijk Sociaal Statuut op een aantal punten verbeterd. Daarnaast is een innovatieve methode overeengekomen waarbij werkgever en werknemers een gedeelde verantwoordelijk gaan dragen voor de selectie en daarmee de kwaliteit van de leidinggevenden bij de politie. Daarnaast is met de politievakbonden een procedure afgesproken om leidinggevenden, die de komende tijd worden benoemd op kwaliteit te selecteren. 

Minister Opstelten deelt het grote belang van juist deze door de bonden aangedragen punten. De gesignaleerde punten raken aan de kern van de veranderopgave voor de politie. De door de bonden gesignaleerde risico’s worden herkend en moeten worden ondervangen om de deze opgave tot een succes te kunnen brengen. Juist daarom is het van belang deze cruciale aandachtsgebieden goed te monitoren. Met de bonden is overeengekomen om de monitoring bij de vorming van de nationale politie verder aan te scherpen. De Inspectie Veiligheid en Justitie gaat deze monitoring de komende jaren uitvoeren. Beide partijen onderstrepen dat vertrouwen hersteld is en dat dit ook noodzakelijk is voor de verdere reorganisatie.