Beantwoording vragen n.a.v. jaarverslag Europese Rekenkamer EU-jaarbegroting 2011

Minister van Financiën Dijsselbloem antwoordt – mede namens minister Kamp (Economische Zaken) op vragen naar aanleiding van het jaarverslag van de Europese Rekenkamer over de EU-jaarbegroting 2011.