Brief Actal administratieve lasten wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs

Brief van Actal aan minister Bussemaker (OCW) met het advies over de administratieve lasten van het wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs.