Deelname-effecten van de invoering van het sociaal leenstelsel in de bachelor- en masterfase

CPB-notitie over de deelname-effecten van de invoering van het sociaal leenstelsel met aanvullende beurs in het hoger onderwijs (HBO en WO).