Kamerbrief over toekomstbestendige studiefinanciering

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van de uitwerking van de maatregelen uit het regeerakkoord over de studiefinanciering.