Persconferentie na ministerraad 18 januari 2013

Video van het statement van minister-president Rutte na de ministerraadvergadering van 18 januari 2013. De volledige persconferentie van de ministerraad is te zien op het YouTube-kanaal van de Rijksoverheid.

INLEIDEND STATEMENT
RUTTE:
Goedemiddag allemaal. Vandaag onder andere gesproken over de opvolging van Jean-Claude Juncker als voorzitter van de eurogroep. Er is deze week in Europees verband besproken om de procedure te wijzigen en vervolgens toch te vragen om expliciete kandidaatstelling en het kabinet heeft vandaag besloten om Jeroen Dijsselbloem te kandideren als opvolger van Jean-Claude Juncker als voorzitter van die eurogroep. Tot nu toe was het proces dat de bal het werk zou doen en dat er geen expliciete kandidaatstelling zou zijn. Er zou iemand uiteindelijk naar voren komen, nu is eerder deze week besloten om toch te werken met kandidaatstellingen, vandaar. De MR heeft vandaag die kandidatuur bekrachtigd, gisteren in de Kamer in het AO ook al over gesproken. Een belangrijke club die eurogroep, omdat daar veel coördinatie plaatsvindt rondom onze munt. Het is goed dat Nederland daar nauw bij is betrokken. Jeroen Dijsselbloem zal maandag in de vergadering van de Eurogroep zijn kandidatuur nader toelichten. Er is ook de gelegenheid om te spreken over het verdere functioneren van de eurogroep, hoe je aankijkt tegen de agenda, hoe je aankijkt tegen onderwerpen als programmalanden, economische versterking, budgettaire stabiliteit en ook het verder brengen van de noodzakelijke hervormingen. Je ziet op dit moment de rente wat teruglopen in Europa, dat is op zichzelf goed nieuws, maar we moeten er wel voor zorgen dat waar die renteverschillen teruglopen dat de druk erop blijft om ook in Zuid-Europa door te gaan met die noodzakelijke hervormingen. We hebben het voornemen om de Nederlandse zetel in de Eurogroep te laten innemen door de staatssecretaris van Financiën, Frans Weekers. Dus die kan dan vanuit Nederland daar het woord voeren.

Tweede onderwerp waar we vandaag ook over gesproken hebben natuurlijk is het bezoek
- dat niet is doorgegaan - van David Cameron. Uiteraard alle respect voor het feit dat hij gezien de verschrikkelijke gebeurtenissen in Algerije de voorkeur heeft gegeven om vandaag in Londen te blijven, volstrekt logisch. Ik wens hem daarbij ook alle sterkte toe. Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers precies zijn gevallen, maar onze steun uiteraard en ook alle medeleven met de collega's in Londen en ook heel persoonlijk met mijn collega minister-president daar. Het is goed dat hij de prioriteit zo heeft gelegd, vanzelfsprekend, en ik wens hem alle sterkte toe.

Daarnaast hebben we gesproken over het sociaal leenstelsel, er is vandaag een hoofdlijnenbrief over de studiefinanciering naar de Kamer gegaan. Dat is een onderwerp waarbij er geen automatische meerderheid is in de Eerste Kamer. Dat zal een zaak zijn waarbij we ook echt met andere partijen gaan praten om te bezien welke ideeën er bij andere partijen leven. In de Tweede Kamer is het wat makkelijker, want daar hebben de PvdA en de VVD wel op zichzelf een meerderheid, mits uiteraard er goede voorstellen liggen die gesteund kunnen worden door de twee fracties, maar in de Eerste Kamer is het anders. Wat we van belang vinden is dat ook op dit specifieke voorstel heel nadrukkelijk het contact gaan zoeken zoals dat ook in de toekomst bij veel andere onderwerpen het geval zal zijn, om niet alleen in de Tweede Kamer tot meerderheden te komen, maar ook in de Eerste Kamer. De hoofdlijnenbrief nodigt daar nadrukkelijk ook toe uit.
Wij vinden het gerechtvaardigd om studenten een hogere bijdrage te vragen zodat we extra kunnen investeren in onderwijs en onderzoek. Het is geen bezuiniging, het draagt ook niet bij aan bezuinigen. Het is geld dat wordt terug geïnvesteerd in het onderwijs. Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat studeren toegankelijk blijft; dat heeft te maken met hoe je omgaat met de aflossing van die lening, hoeveel tijd je daarvoor neemt. Tegelijkertijd heeft het ook te maken met hoe het beurzenstelsel in elkaar zit en wij denken dat die combinatie van die afbetalingstermijnen, de rentestanden, maar ook het feit dat we de aanvullende beurs in stand laten, dat dat zorgt dat die toegankelijkheid is geborgd.

Volgende week zullen de ministers Timmermans en Ploumen de Koningin vergezellen op het staatsbezoek aan Brunei en Singapore. Er gaat ook een delegatie van het Nederlandse bedrijfsleven mee.
Zelf ben ik volgende week donderdag en vrijdag in Davos bij het World Economic Forum. Heel veel gesprekken daar onder andere over thema's die ons allemaal bezighouden, groei en economische ontwikkeling, dat zullen de centrale thema's zijn. Het geeft gelegenheid om heel veel mensen binnen korte tijd daar te ontmoeten en te spreken over die onderwerpen en daarom zal volgende week Asscher hier staan en de ministerraad voorafgaand aan deze persconferentie hebben voorgezeten.