Uitstelbrief vragen technische vormgeving verrekening overgangsregeling kapitaallasten tweedelijns curatieve ggz

Uitstelbrief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over vragen technische vormgeving verrekening overgangsregeling kapitaallasten tweedelijns curatieve ggz.