Samenwerking MVO tussen Nederland en China

Tijdens de handelsmissie naar China heeft minister Ploumen (Buitenlandse Handel) met de autoriteiten gesproken over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat deed zij in een open en uitvoerig gesprek met de SASAC, de organisatie die toezicht houdt op de 100 grootste Chinese staatsbedrijven. Ook sprak Ploumen met collega minister Gao Hucheng (Handel) en met een activist op het gebied van arbeidsrechten. Nederland gaat de komende maanden ondersteuning bieden om de MVO-richtlijnen in China verder te ontwikkelen.

Arbeidsrechtactivist

Tijdens het gesprek met een arbeidsrechtactivist blijkt dat de situatie van met name migrantarbeiders in China nog altijd zorgwekkend is. Velen van hen werken zonder contract en kunnen daarom geen aanspraak maken op sociale voorzieningen. Ook komt het nog altijd voor dat arbeiders hun loon niet krijgen uitbetaald. Een gang naar de rechter is vaak lastig – zij kunnen zich geen advocaat permitteren. 'Ik maak me wel zorgen over de arbeidsrechten in China. Hoewel er in China meer dan 100 organisaties actief die zich inzetten voor arbeidsrechten', aldus Ploumen. 'Zij bieden onder andere rechtshulp aan gedupeerden. Nederland steunt dit soort initiatieven via projecten. Deze organisaties leveren een positieve bijdrage aan implementatie van Chinese arbeidswetgeving'. Vaak kunnen deze organisaties zich niet officieel als NGO registreren. 'Het is te hopen dat dit soort organisaties in de toekomst met minder bureaucratische barrières te maken krijgt, wanneer zij zich officieel willen laten registreren'.

SASAC

In de vergadering met de vice-voorzitter van SASAC benadrukte Ploumen dat staatsbedrijven in China een voorbeeldfunctie moeten hebben als het gaat om MVO.  'Deze staatsbedrijven opereren ook vaker buiten China, inclusief Nederland', aldus Ploumen. 'De verantwoordelijkheid gaat dus verder dan alleen de omstandigheden binnen China'.

SASAC heeft de afgelopen jaren voor deze staatsbedrijven eigen MVO-richtlijnen opgesteld en hebben hierover internationale contacten. Ploumen: 'China maakt zeker stappen op het gebied van MVO. Dit sluit aan bij de Chinese wens meer duurzame economische groei te realiseren en is van fundamenteel belang voor de toekomst van China. Ik heb met de vice-voorzitter besproken dat het belangrijk is dat deze richtlijnen zoveel mogelijk aansluiten bij de OESO-bepalingen. Na overleg is besloten dat Nederland daarbij ondersteuning gaat bieden met het verder ontwikkelen van de richtlijnen. De samenwerking zal de komende maanden vorm krijgen.'

Minister van Handel

Tijdens het gesprek met de minister van Handel, Gao Hucheng, onderkende hij het belang van MVO en arbeidsrechten. Ook gaf hij aan dat China in de afgelopen jaren weliswaar verbetering in de werkomstandigheden heeft bewerkstelligd, maar nog een lange weg te gaan heeft qua  naleving en handhaving. De Chinese minister verwelkomde het besluit van Nederland om op het gebied van MVO te willen samenwerken. 'In mijn ogen een belangrijke en positieve ontwikkeling', aldus Ploumen. Beide bewindslieden bevestigden de goede bilaterale betrekkingen tussen China en Nederland en zien veel kansen voor samenwerking en dialoog op verschillende terreinen, waaronder MVO.