Toelichting op de berekening van de uitkeringen uit het gemeentefonds

De toelichting bevat een beschrijving van de verdeelmaatstaven, het overgangsregime, de aanvullende uitkeringen en integratie-uitkeringen. Hier staat in hoe en wanneer de uitkeringen uit het gemeentefonds worden vastgesteld en bij wie u inlichtingen kunt inwinnen.