De kwaliteit van het Nederlandse accreditatiestelsel hoger onderwijs

Onderzoeksrapport van de Inspectie van het Onderwijs over de kwaliteit van het Nederlands accreditatiestelsel in het hoger onderwijs.