Voorstel van wet verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht