Evaluatie Externe rechtsbescherming

Evaluatierapport van het College van Beroep voor het hoger onderwijs (CBHO) naar aanleiding van de invoering wet Versterking besturing.