Aanbiedingsbrief antwoorden vragen Kamercommissie voor OCW over de motie Celik

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Dekker (OCW) bij de beantwoording van vragen van de vaste Kamercommissie OCW over de motie Celik.