Beantwoording Kamervragen over de rol van de Rijksoverheid bij het inpassen van windparken

Antwoorden van minister Kamp (EZ) op de vragen van het Kamerlid Van Tongeren (Groen Links) over de de rol van de rijksoverheid bij het inpassen van windparken in de provincie Drenthe.