Besluit Wob-verzoek over de projectsubsidie voor het Kenniscentrum Kraamzorg

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 21 augustus 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van informatie met betrekking tot de beschikking waarin de projectsubsidie voor het Kenniscentrum Kraamzorg is vastgelegd.