Bijlage bij Wob-besluit over de projectsubsidie voor het Kenniscentrum Kraamzorg