Inzet drones voor handhaving openbare orde

Het ministerie van Veiligheid en Justitie herkent zich niet in de suggestie van dagblad Metro dat minister Opstelten met drones (met camera’s uitgeruste, onbemande vliegtuigjes) burgers wil bespieden. Het is absoluut niet zo dat burgemeesters straks willekeurig en ongecontroleerd burgers kunnen bespioneren.

Gemeenten kunnen drones in de toekomst inzetten om effectief en gericht op te treden tegen verstoring van de openbare orde in probleemgebieden. De inzet van drones kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn als er grote mensenmassa’s bijeen zijn in de publieke ruimte. Met drones kan dan vanuit de lucht worden gevolgd hoe groepen mensen zich binnen een bepaald gebied verplaatsen. Zo kan worden voorkomen dat de openbare orde in gevaar komt doordat te veel mensen op hetzelfde moment bij elkaar komen. Drones worden nooit zomaar ingezet. De inzet van camera’s moet proportioneel zijn. Daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de specifieke omstandigheden en de persoonlijke levenssfeer.

De inzet van drones wordt mogelijk gemaakt door het wetsvoorstel Flexibel cameratoezicht, dat de ministers van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in maart 2013 naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Door dit wetsvoorstel kunnen burgemeesters straks voor handhaving van de openbare orde naast vaste camera’s ook gemakkelijker flexibele camera’s inzetten.