Uitstel beantwoording vragen Tweede Kamer over de verstrekking van kredieten aan financieel adviseurs door verzekeraars

Minister Dijsselbloem van Financiën geeft aan dat de gestelde vragen niet binnen de gestelde termijn kunnen worden beantwoord.