Video: Bewoners beheren natuur op Terschelling

Een aantal eilandbewoners op het Waddeneiland Terschelling beheert het natuurgebied Grië zelf. Grië is een buitendijks gebied gekenmerkt door de overgang van duin naar wad. Een gebied met veel weilanden, begroeiing, kwelders en 4 karakteristieke eendenkooien. De natuur heeft hier veel last van het zoute water van de Waddenzee dat af en toe het gebied instroomt.

80 eigenaren van dit gebied hebben de handen ineen geslagen om de natuur in Grië te herstellen. Een initiatief dat goed past in het nieuwe natuurbeleid van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken om natuur een plek te geven in de samenleving.

VOICE-OVER: Eilandbewoners op Terschelling hebben zelf het initiatief genomen voor het onderhoud van Grië een bijzonder natuurgebied.
GERBEN BAKKER: Dit is een overgang van de Waddenzee naar de duinen toe.
Dus je hebt heel veel soorten natuur hier.
En dat maakt het ook zo mooi, eigenlijk.
VOICE-OVER: Het gebied is eigendom van zo'n tachtig eigenaren en heeft te lijden onder het zoute water van de Waddenzee dat zo nu en dan het gebied instroomt.
BAKKER: Nou, dat merk je wel dat het in de winter gewoon onder water staat, af en toe, met de storm en springtij.
En dat is op zich geen bezwaar als het water maar na een dag of twee dagen weg kan, weg kan stromen en dat is nu een beetje het punt, dat het water hier en daar blijft staan en dan krijg je Zoals hier, je ziet zie je elzensingels die doodgaan omdat het zoute water er blijft staan.
VOICE-OVER: En daarom moet er zo snel mogelijk een goede en natuurlijke afwatering gegraven worden in het hele gebied.
Samenwerking is heel belangrijk voor het gebied omdat je, als één persoon iets doet, dan lukt het niet.
Je hebt wel tachtig eigenaren hier en als één persoon... die...
Je moet het samen doen, die sloten moeten...
Het zoute water moet kunnen wegstromen hier.
VOICE-OVER: Daarom hebben de grondeigenaren zich nu verenigd en werken ze samen aan het beheer. En dat eigen initiatief heeft zo z'n voordelen.
STAATSSECRETARIS DIJKSMA: En wat je merkt, is dat omdat ze ook zelf bijdragen aan de ontwikkeling ervan ze ook meer eigenaarschap voelen en zeggenschap.
En dat betekent dat ze dus ook bijvoorbeeld kunnen bepalen hoe toegankelijk een gebied blijft, ook voor de eilanders zelf die er natuurlijk eigenlijk al jarenlang gebruik van maken.
En dat zijn wel heel grote voordelen wanneer niet de overheid, maar burgers het initiatief nemen.
Je kan wel elzen aanplanten, maar dat moet ook onderhouden worden en dat moet vooral bij de eigenaren zelf wegkomen.
Dat is heel belangrijk in dit gebied zo.
DIJKSMA: Ik denk dat uiteindelijk wanneer mensen ook echt zelf meehelpen om natuur te ontwikkelen en ze zich eigenaar voelen, dat dat uiteindelijk het meest effectief is en die betrokkenheid van burgers vinden we natuurlijk ook heel belangrijk.

(Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van de Rijksoverheid.)