Beantwoording Kamervragen over een overschot dat ontstaat van studenten die zijn opgeleid voor de kinderopvang

Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op vragen van het Kamerlid Jadnanansing (PvdA) over een overschot dat ontstaat van studenten die zijn opgeleid voor de kinderopvang.