Beantwoording vragen van het lid Sjoerdsma over Homorechten in de Verenigde Republiek Tanzania

Antwoorden van minister Timmermans (BZ) en minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) op vragen van het Kamerlid Sjoerdsma (D66).