Kamerbrief over de verbeteringen in de bedrijfsvoering van BZK

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken beheer en bedrijfsvoering BZK.