Aanbieding rapport ‘Meldcode: Stap 0’ van Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) over de preventie van kindermishandeling

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer bij het rapport ‘Meldcode: Stap 0’ van Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) over vroegsignalering van risico’s en aanpakken van beginnende problemen om kindermishandeling te voorkomen.