Kamerbrief over vermelden burgerservicenummer (BSN) op paspoort

Brief van minister Plasterk (BZK ) aan de Tweede Kamer over de wijze waarop het burgerservicenummer in het nieuwe paspoort wordt vermeld.