Minister Plasterk (BZK) neemt steunbetuigingen Europees burgerinitiatief ‘Right2Water’ in ontvangst

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft vandaag de in Nederland verzamelde steunbetuigingen voor het Europese burgerinitiatief ‘Right2Water’ in ontvangst genomen. Meindert van den Berg, bestuurder bij de vakbond voor overheids- en zorgpersoneel Abvakabo FNV en lid van het organisatiecomité Right2Water, overhandigde hem de steunbetuigingen.

Right2Water wil EU-wetgeving waarin overheden garanderen dat alle burgers kunnen beschikken over voldoende en schoon drinkwater en over sanitaire voorzieningen. Hiervoor verzamelde Right2Water volgens eigen opgave 1,8 miljoen steunbetuigingen. Het is de eerste keer dat een Europees burgerinitiatief zoveel steunbetuigingen heeft en aan de voorwaarden voor indiening voldoet.

Plasterk: ‘Het Europees burgerinitiatief geeft alle burgers van de EU de kans om onderwerpen op de agenda van de Europese Commissie te zetten. Right2Water laat zien dat het mogelijk is om grensoverschrijdende thema’s onder de aandacht te brengen die in een groot deel van de Europese Unie leven.’

Controle

Het ministerie van BZK gaat het aantal steunbetuigingen steekproefsgewijs controleren. Vervolgens geeft het een certificaat af aan Right2Water met daarop het aantal geldige steunbetuigingen. Dit certificaat dient Right2Water in bij de Europese Commissie, samen met de certificaten van alle lidstaten van de EU waar steunbetuigingen zijn ingeleverd. De Europese Commissie buigt zich vervolgens over het initiatief en Right2Water wordt uitgenodigd om het voorstel in een openbare hoorzitting in het Europees Parlement toe te lichten. Binnen drie maanden ontvangt Right2Water de conclusies van de Europese Commissie.

Het Europees burgerinitiatief

Burgers van de Europese Unie met de kiesgerechtigde leeftijd mogen een Europees burgerinitiatief ondertekenen. De organisatoren van het burgerinitiatief moeten mininaal één miljoen handtekeningen verzamelen uit ten minste 7 lidstaten. Voor Nederland geldt dat ten minste 19.500 burgers het initiatief moeten steunen om mee te tellen als één van de zeven lidstaten waar het minimum aantal steunbetuigingen is bereikt.