Toespraak staatssecretaris Teeven bij opening Nationale Politie Sportdag 2013

Toespraak door staatssecretaris Teeven tgv opening Nationale Politie Sportdag. Amsterdam, Politie Trainings Centrum Over-Amstel, 11 september 2013.

Dames en heren,

Als ik een boef was, zou ik me nu toch ernstig zorgen gaan maken... Ik zie hier een groep fitte, goed getrainde politiemensen voor me staan - en ik ben absoluut niet zeker dat ik bij een achtervolging uit uw handen zou blijven.

En zo hoort het ook! U weet, dit voorjaar doken er in de media wat verontrustende verhalen op dat het met de conditie van de dienders maar matig gesteld zou zijn. Maar als ik u hier zo bij elkaar zie, heb ik geen enkele twijfel over uw sportieve vaardigheden. Dat zit wel goed, denk ik! En voor zo ver er bij iemand nog sprake zou zijn van enige twijfel: deze Nationale Politie Sportdag is de gelegenheid om ook die naar het rijk der fabelen te verwijzen. Deze dag is in feite één grote fysieke vaardigheidstest – of, in uw eigen politiejargon, een FVT.

Over die FVT gesproken: ik juich het toe dat die test in 2012 verplicht is gesteld voor alle executieve politiemedewerkers. Politiewerk is immers topsport. Politiemensen moeten dan ook in topconditie verkeren. Dat is in het grootste belang – voor de veiligheid op straat, maar ook voor uw eigen veiligheid.

Het is daarom goed, dat er nu een test is, waarmee periodiek en objectief kan worden vastgesteld of u nog steeds in de juiste conditie verkeert om de zware politietaken met succes te kunnen volbrengen. De vaardigheden die worden getest staan immers in een directe relatie tot het operationele politiewerk.

Het mooie is dat de Nationale Politie Sportdag goed op deze ontwikkelingen heeft ingehaakt. Fun-onderdelen – leuk en gezellig, maar niet echt noodzakelijk – zijn inmiddels vervangen door sportieve uitdagingen die nauw verband houden met uw politietaken. Dan denk ik met name aan de onderdelen Ultimate Police Cop, PD actie of Biatlon. Maar ook de overige, meer gebruikelijke sportonderdelen mogen er wezen. U staat een bijzonder pittig programma te wachten! U weet, in mijn vrije tijd mag ik zelf ook graag sportief bezig zijn, maar ik ben bang dat ik in deze krachtmeting voor u geen partij zou zijn. Alle respect!

Dames en heren, behalve voor uw fysieke conditie, is sport ook goed voor uw mentale weerbaarheid. Sport leert u focus aan te brengen, door te zetten en - waar mogelijk en nodig – samen te werken, om het beste resultaat te halen! Ook dat zijn zaken die voor uw dagelijks werk van groot belang zijn. U staat immers in de frontlinie. U moet – letterlijk, maar zeker ook geestelijk – tegen een stootje kunnen bij uw vaak lastige taak de samenleving veilig en leefbaar te houden. Als kabinet stimuleren en ondersteunen we die belangrijke weerbaarheidstrainingen bij de politie dan ook van harte.

Ik noemde het politiewerk zojuist al topsport. En sport, dames en heren, impliceert ook sportief gedrag. Ook dat eist de samenleving van u: u moet uiteraard hard optreden waar dat nodig is, maar u moet zich wel altijd aan de spelregels houden. Hoe agressief en onverantwoord een verdachte, een “doorgesnoven” voetbalhooligan of overlastgevende dronkelap zich ook gedraagt, van u wordt verwacht dat u uw “tegenstander” fair behandelt. Ook fair play is daarom een belangrijk element op deze sportdag.

Al zijn we dan hier vandaag in Amsterdam - mijn eigen woonplaats - en al gun ik de Eenheid Amsterdam uiteraard het allerbeste, toch zou ik de andere teams nog even willen prikkelen om vandaag extra hun best te doen. Amsterdam heeft nu 10 keer achter elkaar gewonnen en uw weet hoe dat gaat bij Amsterdammers: dan krijgen ze maar kapsones... Dus ga vandaag die concurrentieslag aan en probeer die prachtige wisselbokaal mee te nemen naar uw eigen eenheid!

Ik wens eenieder daarbij veel succes – en een prachtige, superspannende sportdag!