Openstelling burgemeestersvacature Doetinchem

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Doetinchem (circa 56.300 inwoners), vacant per 19 augustus 2013.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 8.018,17 bruto per maand. 

De profielschets en het verslag van de profielschetsvergadering kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat van het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland (tel. 026-3598646). De profielschets staat ook op de internetsite: www.gelderland.nl/burgemeestersvacatures.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Aan sollicitanten wordt gevraagd een recente pasfoto bij de brief te voegen en op de enveloppe de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” te vermelden. Sollicitaties moeten vóór 2 oktober 2013 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.