Persbericht Commissie Behoorlijk Bestuur

Een onafhankelijke commissie heeft een gedragscode opgesteld voor behoorlijk bestuur en toezicht in de semipublieke sector. Daarnaast heeft de commissie een advies gemaakt voor het kabinet over hoe een discussie over maatschappelijk verantwoord handelen kan worden gestart in deze sector.