Schultz helpt gemeenten fietsveiligheid te verbeteren

Relatief kleine ingrepen kunnen grote, positieve effecten hebben voor de fietsveiligheid. Door bijvoorbeeld paaltjes weg te halen en schoolfietsroutes veiliger te maken, worden ongelukken voorkomen. En door lessen voor de elektrische fiets blijven ouderen langer veilig mobiel.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft samen met Fietsberaad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten een modelaanpak gemaakt van bewezen, effectieve maatregelen en tips hoe deze in praktijk te realiseren. Dit overzicht helpt gemeenten om de fietsveiligheid te verbeteren.  

Minister Schultz: “Fietsers, en vooral oudere fietsers, zijn kwetsbaar in het verkeer, met name op de lokale wegen. Net als de gemeenten vind ik het belangrijk dat mensen - ook op latere leeftijd - veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Het is immers gezond, zorgt ervoor dat mensen mobiel blijven en het is goed voor het milieu. Met dit stappenplan en pakket praktijkvoorbeelden helpen we de gemeenten om van elkaar te leren en knelpunten op te lossen, zodat al die miljoenen Nederlandse fietsers elke dag weer veilig thuiskomen.”

Met de gemeenten is afgesproken dat ze aan het eind van 2013 allemaal een lokale aanpak voor verbetering van de fietsveiligheid hebben. De set maatregelen in de modelaanpak kunnen gemeenten gebruiken om die aanpak samen te stellen, of om bestaande projecten uit te breiden. Denk daarbij aan aanpassingen van de inrichting van fietspaden, gladheidsbestrijding en speciale cursussen en trainingen. Maatschappelijke organisaties als Veilig Verkeer Nederland (VVN),  Fietsersbond, ANWB, TeamAlert en de ouderenbonden ondersteunen de gemeenten. Zo brengen zij knelpunten in beeld en denken ze mee over lokale oplossingen.

De bundel met praktijkvoorbeelden is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de fietsveiligheid verder te verbeteren. De minister heeft zeven burgemeesters gevraagd om als speciaal ambassadeur voor fietsveiligheid op te treden. De burgemeesters brengen via hun netwerk fietsveiligheid onder de aandacht bij bestuurders in hun regio. Ook ondersteunt het ministerie het programma en de website www.blijfveiligmobiel.nl met informatie en tips voor ouderen die veilig aan het verkeer willen blijven deelnemen.