Aanbieding overkoepelende rapportage evaluatie nieuw accreditatiestelsel met beleidsreactie

Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker (OCW), mede namens minister Kamp (EZ), aan de Tweede Kamer bij de overkoepelende rapportage van de evaluatie van het nieuwe accreditatiestelsel.

Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer verzonden.