Aanbieding Voorstel van wet tot wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt

Aanbiedingsbrief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer bij de nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht (Kamerstuknummer 33 622).