Beantwoording schriftelijke vragen inzake Deutsche Bank

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op schriftelijke vragen inzake Deutsche Bank. Het huidige beeld is dat Deutsche Bank met een groot deel van haar klanten in gesprek is gegaan om tot een voor beide partijen redelijke oplossing te komen. De minister zal het proces blijven monitoren en er bij Deutsche Bank op blijven aandringen dat zij nogmaals in gesprek gaat of zo spoedig mogelijk zal gaan met klanten waar tot op heden nog niet een voor beide partijen bevredigende oplossing is gevonden.