Besluit Wob-verzoek over de bouw van een transformatorstation in de gemeente Stichtse Vecht

De minister van Economische Zaken heeft op 26 juli 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft het voornemen voor de bouw van een transformatorstation in de gemeente Stichtse Vecht. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt. Een inventarislijst van de bijlagen is in de brief opgenomen.