Controleprotocol subsidies in het kader van de (LHBT-)emancipatie

Dit controleprotocol vindt zijn grondslag in artikel 22, tweede lid, van de ROS en heeft betrekking op de accountantscontrole van de financiële verantwoording van subsidies in het kader van vrouwenemancipatie en LHBT-emancipatie.