Evaluatie Accreditatiestelsel Nederland 2011-2013

Rapport van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) over de werking van het nieuwe accreditatiestelsel dat in 2011 in Nederland is ingevoerd.