Kamerbrief bij evaluatierapport `regeling tijdelijke vervanging volksvertegenwoordigers wegens zwangerschap en bevalling of ziekte `

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over de aanbevelingen uit het rapport 'Evaluatie regeling tijdelijke vervanging volksvertegenwoordigers wegens zwangerschap en bevalling of ziekte`.