Kamerbrief inzake stand van zaken Syrië

Brief van minister Timmermans (BZ) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot het diplomatiek overleg rondom Syrië en het Franse voorstel voor een VNVR-resolutie over de chemische wapens in Syrië.