Schultz dankt Commissie Tunnelveiligheid bij afscheidsbijeenkomst

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag de Commissie Tunnelveiligheid bedankt voor al het werk dat ze heeft verzet voor de veiligheid van tunnels in Nederland.  “U heeft een grote bijdrage geleverd aan de discussie over tunnelveiligheid en aan de 30 tunnelprojecten waarover u heeft geadviseerd”, aldus de minister bij de laatste bijeenkomst van de commissie. 

De Commissie Tunnelveiligheid, onder voorzitterschap van burgemeester J. van Belzen uit Barendrecht, heeft sinds 2004 in totaal 60 adviezen uitgebracht over het gewenste veiligheidsniveau en maatregelen daarvoor in nieuwe weg- spoor-, tram- en metrotunnels. De adviescommissie kon worden opgeheven nu de nieuwe Tunnelwet van kracht is. In de nieuwe wet, die 1 juli dit jaar is ingegaan, is een uniforme en eenduidige veiligheidsnorm opgenomen waaraan kan worden getoetst of een tunnel veilig genoeg is. De nieuwe tunnelwet geldt voor alle nieuwe en bestaande wegtunnels die langer zijn dan 250 meter.

Voor Rijkstunnels is er tevens een standaarduitrusting vastgesteld. Hierdoor hoeven voor Rijkstunnels geen keuzes meer gemaakt te worden over voorzieningen als ventilatoren, camera’s en verlichting.
“De nieuwe tunnelwet zorgt ervoor dat we met alle betrokken partijen voor de start van de aanleg van een nieuwe tunnel duidelijkheid hebben over de benodigde veiligheidsniveau. Hiermee besparen we tijd en kunnen we de kosten beter beheersen”, aldus de minister. Het hoge veiligheidsniveau van Nederlandse tunnels is in de nieuwe wet gehandhaafd.