Uitstel uitvoering geven aan moties over prestatieafspraken in het mbo

Uitstelbrief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over uitvoering geven aan de moties van de leden Straus (VVD) en Jadnanansing (PvdA) over prestatieafspraken in het mbo.