Aanbiedingsbiref geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 30 september 2013

Aanbiedingsbrief van minister Timmermans (BZ) aan de Tweede Kamer met bij de geannoteerde agenda aan van de Raad Algemene Zaken van 30 september 2013.