Beantwoording Kamervragen over de anti-homowet in Rusland

Antwoorden van minister Timmermans (BZ), mede namens minister Bussemaker (OCW) en minister Schippers (VWS), op vragen van het Kamerlid Van Dijk over de anti-homowet in Rusland.