Kamerbrief met verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 29-30 augustus 2013

Brief van minister Timmermans (BZ) aan de Tweede Kamer met het verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 29–30 augustus 2013. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.