Kamerbrief uitvoering sociaal akkoord

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer waarin hij op verzoek van de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageert op het artikel van Trouw d.d. 10 augustus 2013, waarin staat dat de uitvoering van het sociaal akkoord achterblijft.