Kiezen voor kenniswerkers’ van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid

In dit advies schetst de raad aan de hand van data van de Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) wie de kenniswerkers zijn, waar ze werken en wat ze belangrijk vinden.