Persconferentie ministerraad 13 september 2013

Minister-president Rutte kijkt vooruit naar Prinsjesdag. Verder gaat hij in op de situatie in Syrië

RUTTE
Dank. Allereerst is aanstaande dinsdag Prinsjesdag, zoals bekend. Een bijzonder moment. Het zal de eerste keer zijn, dat maakt het ook extra bijzonder dat moment, dat koning Willem-Alexander dan zijn eerste Troonrede gaat voorlezen. Het kabinet is klaar voor Prinsjesdag. We zullen dan onze Miljoenennota presenteren en alle plannen voor 2014.
Uiteraard hebben we vandaag in de MR ook gesproken over de situatie in Syrië. Gebruik van chemische wapens is in alle opzichten een oorlogsmisdaad en een misdaad tegen de menselijkheid. Dat kan niet zonder consequenties blijven. Wij blijven aandringen op een centrale rol voor de VN, de Veiligheidsraad. Het is nu zaak invulling te geven aan die rol. Wat wij wel verwelkomen zijn onderhandelingen in de Veiligheidsraad, om herhaling te voorkomen en het voor het Internationaal Strafhof brengen van de schuldigen. Daar hoort bij dat Syrië dwingende maatregelen opgelegd krijgt om de chemische wapens onder internationale controle te brengen en te vernietigen. Dus het is van belang om de druk op Syrië nu te handhaven. Een sterke resolutie zou nu een belangrijke stap zijn als dat zou lukken in de VN, maar ook daarna is er nog een lange weg te gaan. In dat kader is het Syrische OPCW-lidmaatschap en de gesprekken in Geneve interessante ontwikkelingen, maar er geldt wel ook hier, het moet concreet worden, er moet boter bij de vis.

Daarnaast hebben we ook nog over allerlei andere onderwerpen gesproken in de MR. Ik licht er een paar uit. In het woonakkoord hebben we afgesproken over vereenvoudiging van het woonwaarderingsstelsel. Door de WOZ-waarde een meer prominente rol te geven, de bepaling van de maximale huurprijs komen woonkwaliteit, maar ook zaken als locatie komen beter tot uitdrukking. Dat draagt bij aan een beter functionerende woningmarkt. Daarnaast hebben we de visiebrief vreemdelingenbeleid vastgesteld van Fred Teeven. We nemen allerlei maatregelen naar aanleiding van diverse rapporten, van onder meer de adviescommissie vreemdelingenzaken. Bijvoorbeeld ten aanzien van de vreemdelingenbewaring, wij menen dat hiermee invulling wordt gegeven verder aan een restrictief en humaan vreemdelingenbeleid, zoals dat past in de kaders van het regeerakkoord. En zoals al gezegd, Teeven zal dadelijk aansluitend hier een nadere toelichting geven.