Kamerbrief over plan van aanpak bestrijding fraude in de zorg

Brief van minister Schippers (VWS) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over de eerste voortgangsrapportage fraudebestrijding: plan van aanpak bestrijding fraude in de zorg.