Internationale joint programmes bij Nederlandse universiteiten

Een tussenrapportage van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) over het project Stimulering Joint Degrees 2012.