Verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds 2011, stand december 2013

Verdeling van de uitkering uit het gemeentefonds 2011, stand december 2013. In Excel-formaat.