Verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds 2014, stand februari 2014

Verdeling van de uitkering uit het gemeentefonds 2014, stand februari 2014. In Excel-formaat.