Besluit Wob-verzoek over subsidies en giften aan de KNSA

De minister  van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 26 februari 2014 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Het verzoek betreft openbaarmaking van informatie over subsidies en giften aan de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA), de daaraan verbonden voorwaarden en toetsingcriteria en de met de subsidies en giften beoogde doelstellingen.